dimarts, 18 de maig de 2010

Barcelona: 2000 anys d'història

Breu història de Barcelona, des dels seus orígens fins a les Olimpíades. A través d'imatges dels monuments i dels indrets més representatius de la ciutat, es tracta els fets principals esdevinguts al llarg de la seva història. En alguns moments el vídeo reconstrueix espais urbans desapareguts. per mitjà d'imatges en 3D generades per ordinador. Globalment el vídeo mostra els canvis urbanístics i de fesomia de la ciutat. Edu3.cat

dilluns, 10 de maig de 2010

Ciutat Vella

Aquest capítol de "Barris de Barcelona" recorre els carrers i places del barri de Ciutat Vella, el nucli històric de la ciutat de Barcelona, des que surt el sol fins que es pon. Edu3.cat

Barcelona. la capital

El primer capítol de "Barris de Barcelona" mostra una visió general de la ciutat, del seu el conjunt urbà i del microcosmos dels seus barris.

Edu3.cat

Crèdit de Síntesi 3r d'ESO. Conèixer Barcelona. Dossier de l'alumne